Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн танилцуулга

-