Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах загварууд

АЖИЛД ЭГҮҮЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ 

АЖИЛЛАЖ БАЙСАН ЖИЛ ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ 

ГЭМ ХОРЫН ХОХИРОЛ ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ 

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЖ ХҮҮХДИЙН АСРАМЖ ТОГТООЛГОХ, ТЭТГЭЛЭГ ГАРГУУЛАХА ТУХАЙ 


ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ МӨНГӨ ГАРГУУЛАХ 

ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНД ХАРИУЦАГЧААР ОРОЛЦВОЛ ЗОХИХ ЭТГЭЭДИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛУУЛАХ ТУХАЙ 

МАЛ МАЛЛАЖ БАЙСАН БАЙДАЛ ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ 

НӨХӨН ОЛГОВОР ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ 

ТӨРӨЛ САДАНГИЙН ХОЛБОО ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ 

ТӨРСӨН ОН ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ 

ҮРЧЛЭЛТ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦУУЛАХ ТУХАЙ

ХАМТЫН АМЬДРАЛТАЙ БАЙСАН БОЛОХЫГ ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ 

ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСАН БОЛОХЫГ ТОГТООЛГОХ ТУХАЙ 

ЭЦЭГ ТОГТООЛГОЖ, ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГ ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ