Загварын нэр: Эвлэрүүлэн зуучлалд өргөдөл гаргах

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

 

 

1.Өргөдөл гаргагч:

________________________овогтой___________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________________________регистрийн дугаартай, ___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо, _____________ хороолол,____________байр/гудамж,_______тоотод оршин суух/байрлах,

       ___________________________________харилцах утасны дугаар,                    

       ___________________________________цахим шуудан

2.Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

___________________________регистрийн дугаартай,___________________ аймаг/хот,_________________сум/дүүрэг,____________баг/хороо,______________ хороолол,____________ байр/гудамж,_______ тоотод оршин суух

________________________харилцах утасны дугаар

________________________цахим шуудан

 

3.Уригдагч тал:

_______________________овогтой__________________________________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

  _______________________регистрийн дугаартай,_____________________ аймаг/хот,________________сум/дүүрэг,___________баг/хороо________________ хороолол,___________байр/гудамж,__________тоотод оршин суух/байрлах,

_______________________________________харилцах  утасны дугаар         

_______________________________________цахим шуудан

 

Маргааны агуулга

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

            Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

            1.Өргөдөл ...... хувь, ......хувь тус бүр .........хуудас, нийт............ хуудас;

            2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт ... хуудас;

            3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

            4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт.............хуудас

            /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

            6..........................................................................................................

            Бүгд ...... хуудас болно.

            Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

                                                                       /Гарын үсэг/                                /Гарын үсгийн тайлал/ 

            /иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд эсхүл тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурна/

            Өргөдөл гаргагчийн

            итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:_______________ /__________________ /                                                                                       /Гарын үсэг/                                /Гарын үсгийн тайлал/  

 

Дархан-Уул аймаг  дахь сум

дундын шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалд

 

Өргөдөл гаргах нь:

 

..... он ......сар .... өдөр                                                                                                     Замын-Үүд сум  

 

Өргөдөл гаргагч: Халх овогт Хадааны Саранчулуу

Хаяг: Дархан-уул аймгийн Дархан сумын 2 дугаар баг, Шинэ худаг гэх газар нутаглах, утас 91хххххх

Тайлбар гаргагч: Боржигон овогт Уулын Төмөр

Хаяг: Дархан-уул аймгийн Дархан сумын 2 дугаар баг, Чулуут гэх газар нутаглах, утас 91хххххх

       Маргааны агуулга:

       У.Төмөр миний бие 2014 онд У.Төмөртэй танилцаж, 2016 онд гэрлэлтээ батлуулсан. Гэр бүлийн амьдрал зохиосноос хойш жил дараалан хүүхэд төрүүлж, 5-6 насны охин хүүтэй болцгоосон. Амьдралын эхний жилүүдэд харилцаа таарамжтай, үл ойлголцох зүйл гардаггүй байсан ч хүүхдүүдээ төрүүлснээс хойш нөхрийн ааш зан өөрчлөгдөж, үл ойлголцох байдал их үүсдэг болсон.

      Өөрсдийн гэсэн амьжиргааны хэдэн малтай, түүнийхээ үр шимээр боломжийн сайн амьдардаг ч нөхөр маань мөрийтэй тоглоомд донтой болсоор амьжиргааны эх үүсвэрээ ч үгүй хийх дээрээ хүрээнд байна. Энэ байдлын талаар харилцан ярилцсан ч буруутай үйлдлээ хүлээн зөвшөөрөхгүй, маргаан үүсгэж гэр орныхоо эд зүйлд халдаж, гар хүрэх тохиолдолд үүсэх боллоо. Өдөр ирэх бүр бидний байдал сайжрах биш дордсоор байна. Иймд миний бие гэрлэлт цуцлуулах хүсэлттэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

     Хавсаргасан баримт

Өргөдөл

Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

 

 

 

                           Өргөдөл гаргагч  ......................................